หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
15 มิ.ย. 61 เวลา 08.30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลตลาดน้อย พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลตลาดน้อย จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อย ปี 61 ครั้งที่ 2 โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อย เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อย่าง [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 61
 


 
วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลตลาดน้อย พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลตลาดน้อย (ศพค.) จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อย ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อยเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก [ 20 มิ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 59
 


 
โครงการเสริมสร้างสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน [ 8 ก.ค. 2559 ]  
อ่าน: 304
 
 
         


 
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อย [ 8 ก.ค. 2559 ]  
อ่าน: 413
 


 
กองการศึกษาจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙ [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
อ่าน: 280
 


 
เทศบาลตำบลตลาดน้อย ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ [ 29 มิ.ย. 2559 ]  
อ่าน: 232
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6