หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลตลาดน้อย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 101 ท่าน