หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชุมสมัชชา ปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนตำบลตลาดน้อย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสวัสดิการและสังคม  จัดประชุมสภาเด็ก  โดยมีแกนนำของเยาวชนในตำบลตลาดน้อยมาเข้าร่วมประชุม  เพื่อให้เด็กและเยาวชนช่วยกันระดมความคิดบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนเอง  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา  ที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน  วิธีการ/กระบวนการต่างๆเพื่อลดปัญหา

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 15.13 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 53 ท่าน