เทศบาลตำบลตลาดน้อยเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2556 เวลา 10.26 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 985 ท่าน