หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
กิจกรรมการจัดงานพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
 
พิธีถวายพระพร
ร่วมประกาศ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”
พิธีถวายพระพร
พิธีถวายพระพร
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นประจำปี 2558
กิจกรรม “หว่านวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อการสาธิ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมการจัดงานพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 83 พรรษา เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2558  
 

กิจกรรมการจัดงานพิธีจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 83 พรรษา
เทศบาลตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558
วันอังคารที่ 12  สิงหาคม 2558 มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-พิธีถวายพระพร , ร่วมประกาศ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”
-พิธีมอบเงินกองทุนภัยพิบัติของเทศบาลตำบลตลาดน้อย
-พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นประจำปี 2558
-พิธีมอบทุนกาศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย
-พิธีมอบพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน
-กิจกรรม “หว่านวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อการสาธิตปลูกข้าวแบบนาตรม เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2558 เวลา 10.41 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 447 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย