หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
 
กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลตลาดน้อยได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช    
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา  88 พรรษา  
ในวันเสาร์ที่  5  ธันวาคม  ๒๕๕8   ณ ศาลการเปรียญ วัดโบสถ์แจ้ง
สำหรับวัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของโครงการ “5 ธันวา มหาราชา”  เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา      ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช องค์ประมุขของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และในฐานะทรงเป็นพ่อตัวอย่าง ทางรัฐบาลได้กำหนดวันนี้เป็น   วันพ่อพ่อชาติขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เทศบาลตำบลตลาดน้อย จึงได้จัด “โครงการ 5 ธันวา มหาราชา” ขึ้น โดยได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพร และให้มีการคัดเลือกพ่อดีเด่นประจำปี ของตำบลตลาดน้อย เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติของคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างที่ดีปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้ชุมชนและสังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นพ่อ และพร้อมกันนี้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภายในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงจักได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 88 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ดังกล่าว
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1.1 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตำบลตลาดน้อยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา   88  พรรษา
1.2 เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งปี ของเทศบาลตำบลตลาดน้อยให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของผู้ที่เป็นพ่อ
1.3 เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้ร่วมกันทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา  88  พรรษา
1.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2558 เวลา 10.17 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 755 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย