พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๕๙
 
กองการศึกษาจัดพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙  
ทำพิธีไหว้ครู
ท่านนายกจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นำกล่าวคำปฎิญาณตน
เด็กนักเรียนนำพานไหว้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดน้อ
เด็กนักเรียนนำพานขึ้นไหว้คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่านนายกเจิมหนังสือเรียน
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพฤหัสบดี  ที่ ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เทศบาลตำบลตลาดน้อยร่วมกับกองการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เทศบาลตำบลตลาดน้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 14.40 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 304 ท่าน