โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลตลาดน้อย จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตลาดน้อย วันที่ 6 ก.ค. 59 เป็นการเรียนวันที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาดน้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 13.42 น. โดย คุณ โยทะกา เจริญศรี

ผู้เข้าชม 454 ท่าน